CÔNG TY TNHH DIỆT MỐI VÀ KHỬ TRÙNG TRẦN HÙNG

Địa chỉ : 384/16, Khu phố Tân Phước – Phường Tân Bình – Thành phố Dĩ An – Bình Dương.

Tel: 0363733560 – 0906 788 683

Email: pescontroltranhung@gmail.com

Website : www.xulycontrung.com.vn